Polskie-Cmentarze.pl

Krzywa

Paul Mark Alfred Karnapke

  • Urodzony(-a): 26 Styczeń 2013 (w brak danych)
  • Zmarł(-a): 28 Lipiec 1898 (w brak danych)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Krzywa
Died

                                       Hier ruhen saft

                                      Klara                        Paul

                                      Marta                        Mark

                                       Emma                         Alfred

                                        Karnapke                   Karnapke

                                               g(e)b(oren) 4 Juli                g(e)b(oren) 26 Jun

                                            gest(orben)                      gest(orben)

                                      21 Sept(ember) 189[.]              28 Juli 1898.

Tłum.: Tutaj spoczywają w pokoju Klara Martha Emma Karnapke, urodzona dnia 4 czerwca zmarła 21 września 189[.] (roku) (i) Paul Mark Alfred Karnapke urodzony 26 lipca zmarł  28 czerwca 1898 (roku).

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze