Polskie-Cmentarze.pl

Spis zmarłych

Spis zmarłych

Prowadzone przez Pracownię Epigraficzną Uniwersytetu Zielonogórskiego badania nad inskrypcjami obejmują czas do 1815 roku, co jest zgodne z zasadą przyjętą na potrzeby edycji inskrypcji w ramach Corpus Inscriptionum Poloniae.


Specyfika województwa lubuskiego wymaga jednak podjęcia dalszych prac nad obiektami do roku 1945 r, to jest do momentu ponownego przyłączenia tych ziem do Polski. Zachowane artefakty wykazujące napisy z tego obszaru były w latach powojennych sukcesywnie niszczone, co przy jednoczesnym znacznym ubytku źródeł archiwalnych uszczupla bazę źródłową do prowadzenia badań historycznych, społecznych, socjologicznych i filologicznych. Nie prowadzono dotychczas badań pod kątem epigraficznym tych napisów i ich ewentualnej specyfiki regionalnej. Z uwagi na postępujący proces niszczenia konieczne są szybkie prace inwentaryzacyjno-ratunkowe.