Polskie-Cmentarze.pl

Krzywa

August Schneller

  • Urodzony(-a): 08 Sierpień 1835 (w brak danych)
  • Zmarł(-a): 14 Styczeń 1905 (w brak danych)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Krzywa
Died

Ruhe sanft!

Hier ruht in Gott

mein lieber Mann,

unser gute Vater,

der Häusl(er), Ausgedinger

August Schneller

geb(oren) d(en) 8. Aug(ust) 1835,

gest(orben) d(en) 14 Jan(ua)r 1905

Tłum.: Spoczywaj w spokoju! Tu spoczywa w Panu mój kochany mąż, nasz dobry ojciec chałupnik i wysłużnik August Schneller, urodzony dnia 8 sierpnia 1835 (roku), zmarł dnia 14 stycznia 1905 (roku)

Nach treuem Schaffen, schweren Leiden,

Liess Gott dich nun zum Frieden schneiden.

Tłum.: Po wiernej służbie i ciężkich trudach Bóg wezwał Cię do wiecznego pokoju!

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze