Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Auguste Emilie Drange

Płyta nagrobna Augusty Emilii Drange na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

Auguste Emilie Drange, aus Schosnofke,

geb(oren) d(en) 21. Febr(uar) 18[7…]

gest(orben) d(en) 11. Apr(il) 189[…]

Ruhe sanft!

B:

Wahrend Du im Todes schlummer Ruh’st im Kühlen Erdenschooss,

Blutet unser Herz im Kum(m)er, Denn der Schmerz ist über=gross!

[…] Seiste [we]rden mir nun […]hen […] Bild[…]s immer vor u[nd]Leben.

[Fie]dler

Płyta nagrobna Augusty Emilii Drange. Piaskowiec. Płyta i pola inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Płyta zwieńczona półokrągłym szczytem, na którym umieszczone były niezachowane żeliwne zdobienia. Pole inskrypcyjne ujęte w prostokątną ramę, z motywem roślinnym w narożnikach. Płyta uszkodzona, niekompletna. Wys.: 74,5 cm, szer.: 40 cm, pola inskrypcyjne (A) i (B): wys.: 35 cm, szer.: 20 cm. Język niemiecki. Fraktura, pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 2-3,5 cm, n – 2,5-1,5cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze