Polskie-Cmentarze.pl

Bogaczów

Graf Arthur von Strachwitz

  • Urodzony(-a): 26 Czerwiec 1846 (w Gliwice)
  • Zmarł(-a): 03 Styczeń 1919 (w Bogaczów)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Bogaczów
Died

Płyta nagrobna Grafa Arthura Strachwitz. Piaskowiec. Płyta prostokątna. Nad inskrypcją  herb Strachwitz. Po bokach ornament roślinny. U dołu na osi płyty krzyż maltański. Wys.: 200 cm, szer.: 102 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne. Litery ryte, N - 3-7 cm, n - 2-4 cm.

Hier

ruht im Herrn

der Hochgeborene Herr

Graf Arthur Strachwitz

von Grosszauche u(nd) Camminetz

Herr

auf Reichenau, Paganz u(nd) Poydritz

K(öni)gl(icher) preussisch|(er) Rittmeister a(uße)r D(ienst)

Ehrenbailli und Grosskreuz

des souv(eränes) Malteser Ritter Ordnens

Stiftsprobst von Barschau,

geb(oren) Gleiwitz den 23. Juni 1846.

gest(orben) Grossreichenau den 3. Jan(uar) 1919.

Requiescat in pace!

Tu / spoczywa w Panu/ wysoko urodzony pan/ Graf Arthur Strachwitz, z Suchej Wielkiej i Kamieńca, pan Bogaczowa, Pajęczna i Podgórzyc, książęcy pruski rotmistrz w stanie spoczynku, członek honorowy i kawaler wielkiego krzyża, suwerennego rycerskiego zakonu maltańskiego, fundator parafii w Barszowie, urodzony w Gliwicach 23 lipca 1846 (roku), zmarł w Bogaczowie 3 stycznia 1919 (roku). Niech spoczywa w pokoju!

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze