Polskie-Cmentarze.pl

Bogaczów Bogaczów cmentarz ewangelicki

Zmarli

 • Płyta nagrobna Emmy Comitissymy Strachwitz. Piaskowiec. Płyta prostokatna. Nad inskrypcją, na osi płyty, krzyż. U dołu skrzyżowane gałązki palmowe. Wys.: 200 cm, szer.: 100 cm. Język niemiecki. Italika. Litery ryte, N - 3-6 cm.

   

  HIC IACET

  EMMA COMITISSA STRACHWITZ
  DE MAGNA SUCHA ET
  CAMINETZ
  NATA BARONESSA DE LANDSBERG
  VELEN
  7. II. 1868

  5. III. 1940

  R(equiescat) I(n) P(ace)

  Died
 • Płyta nagrobna Grafa Arthura Strachwitz. Piaskowiec. Płyta prostokątna. Nad inskrypcją  herb Strachwitz. Po bokach ornament roślinny. U dołu na osi płyty krzyż maltański. Wys.: 200 cm, szer.: 102 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne. Litery ryte, N - 3-7 cm, n - 2-4 cm.

  Hier

  ruht im Herrn

  der Hochgeborene Herr

  Graf Arthur Strachwitz

  von Grosszauche u(nd) Camminetz

  Herr

  auf Reichenau, Paganz u(nd) Poydritz

  K(öni)gl(icher) preussisch|(er) Rittmeister a(uße)r D(ienst)

  Ehrenbailli und Grosskreuz

  des souv(eränes) Malteser Ritter Ordnens

  Stiftsprobst von Barschau,

  geb(oren) Gleiwitz den 23. Juni 1846.

  gest(orben) Grossreichenau den 3. Jan(uar) 1919.

  Requiescat in pace!

  Died