Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz wojenny nr 66 – Małastów

Cmentarz wojenny nr 66 – Małastów

Ulica:

38-307 Małastów

Intro:

Cmentarz wojenny nr 66 znajduje się w małopolskiej miejscowości Małatsów. Zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej został zaprojektowany przez Hansa Mayra i stanowi miejsce spoczynku żołnierzy, poległych w maju 1915 roku.

Opis:

Cmentarz wojenny nr 66 położony jest na zboczu wzgórza, przy leśnej drodze, wznoszącej się wzdłuż strumienia. Obecnie, niemal cały teren nekropolii, a także jej okolice pokrywa gęsty las.

Cmentarz, który jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych, został zbudowany na planie prostokąta, a jego powierzchnia wynosi około 332 m2.

Nekropolia w Małastowie otoczona jest kamiennym murem. Wejście na teren cmentarza – drewniana furtka – znajduje się od strony zachodniej.
W północno – zachodnim narożniku cmentarza wojennego znajduje się kamienny obelisk, na którym umieszczona była tablica inskrypcyjna. Na wprost wejścia usytuowany był wysoki, drewniany krzyż z blaszanym, półkolistym zadaszeniem. Mogiły żołnierzy, znajdujące się na cmentarzu wojennym nr 66, są obramowane, a także oznaczone nagrobkami w formie żeliwnych krzyży łacińskich z datą 1915 oraz małych żeliwnych krzyży lotaryńskich, umieszczonych na niskich, betonowych cokołach.

Na cmentarzu wojennym nr 66 w Małastowie pochowano 41 wojskowych armii austro – węgierskiej oraz 77 żołnierzu armii rosyjskiej. Należy podkreślić, że 98 wojskowych nie zostało zidentyfikowanych.

Źródło: www.radaopwim.gov.pl, www.wikipedia.pl
Fot. Autorstwa Pablo000 Paweł Zaręba, udostępnione na wikipedia.pl 24.12.2010 na licencji Creative Commons

Powrót
  • Lokalizacja

  • Ciekawe miejsca w Twojej okolicy

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze