Polskie-Cmentarze.pl

Małastów

  • Na Przełęczy Małastowskiej (Beskid Niski) znajduje się jeden z najpiękniejszych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. Ponadto należy podkreślić, że jest to także najlepiej utrzymany, a także najczęściej odwiedzany cmentarz z tego okresu.  

  • Cmentarz wojenny nr 66 znajduje się w małopolskiej miejscowości Małatsów. Zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej został zaprojektowany przez Hansa Mayra i stanowi miejsce spoczynku żołnierzy, poległych w maju 1915 roku.