Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

- Schulz

Płyta nagrobna osoby o nazwisku Schulz,cmentarz poniemiecki w Bojadłach

[…]

Schulz

Geb(oren) d(en) 26. Nov(em)b(e)r 1840

Gest(orben) d(en) 8. Jan(uar) 1884.

B:

[…]

[D]a wird ab[…] geh’n

Da wird Gott uns Allen geben

Ein verheissnes Wiederseh’n.

----------

Solomo 4 v. 7 u. 14.

Płyta nagrobna osoby o nazwisku Schulz. Piaskowiec. Zachowana tylko dolna część płyty. Widoczne złocenia liter. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 68,5 cm, szer.: 63 cm, pole inskrypcyjne: (A): wys.: 30 cm, szer.: 51 cm; (B): wys.: 31 cm, szer.: 54 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 3-6 cm, n – 1,5-3 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze