Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Rosina Gäusler geb(oren) Damm

  • Urodzony(-a): 23 Październik 1856 (w -)
  • Zmarł(-a): 12 Sierpień 1896 (w -)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Bojadła
Płyta nagrobna Rosiny Gäusler z domu Damm na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

meine liebe Frau

Rosina Gäusler geb(oren) Damm,

geb(oren) 23. Oct(o)b(er) 1856

gest(orben) 12. August 1896.

Płyta nagrobna Rosiny Gäusler z domu Damm. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 38 cm, szer.: 31 cm; pole inskrypcyjne: wys.: 29,5 cm, szer.: 21 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 3-4,5 cm, n – 1,5-3 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze