Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Pauline Weikert

Płyta nagrobna Pauliny Weikert na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

[Inm geliebten] unserer lieben Mamsell

[Grl.] Pauline Weikert

 10. 07. 1872 zu Gesselsdorf kr(eis) Löwenberg

ver unglite d(en) 31. 10. 1933 [in Tschirne]

† 7. 11. 1933 zu Banzlau [..]

[...] in ihrer heimat [...] dorf

Sie auch 20 Jahre in treue dein [sanft] Scheffer Boyadel

Hebr. 13 V 11

Płyta nagrobna Pauliny Weikert. Kamień. Płyta i pole inskrypcyjne o nieregularnym kształcie. Wymiary: wys.: 110 cm, szer.: 88 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 3-6 cm, n – 2-3,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze