Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Maria Pauline Gulsche

Płyta nagrobna Marii Pauline Gulsche na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

Maria Pauline Gulsche,

Tochter d(en) Friedr(ich) Gulsche

geb(oren) 24. Jun(i) 1882,

gest(orben) 24. Mai 1886.

Ich ruhe hier in Gottes Garten und nicht auf

Meine Eltern werden.

Płyta nagrobna Marii Pauline Gulsche. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne prostokątne. Pole inskrypcyjne zwieńczone półokrągłym szczytem. Wys.: 44 cm, szer.: 26 cm, pole inskrypcyjne: wys.: 30 cm, szer.: 21 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 2,5 cm, n – 1,5-2 cm

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze