Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Luise Henschke

Płyta nagrobna Luisy Henschke z domu Henrion na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott mein liebe Frau

uns(ere) Gute Mutter Tochter u(nd) Schwester

Luise Henschke geb(oren) Henrion

 31. 3. 1884, † 29. 1. 1929.

Ruhe in Frieden!

Mutter, ach Du bist von uns geschieden, Kehrst nicht mehr liebend bei uns ein,

Ruhst nun in des Grabes stillen Frieden, Unvergeßlich wirst Du uns stets Sein.

Płyta nagrobna Luisy Henschke z domu Henrion. Szkło. Płyta i pole inskrypcyjne prostokątne. Na górze płyta zdobiona krzyżem. Wymiary płyty i pola inskrypcyjnego takie same: wys.: 42 cm, szer.: 29 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 2-6 cm, n – 1-5 cm. cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze