Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Luise Emma Katzur

  • Urodzony(-a): 20 Październik 1888 (w -)
  • Zmarł(-a): 05 Październik 1892 (w -)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Bojadła
Płyta nagrobna Luisy Emmy Katzur na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

Luise Emma Katzur

geb(oren) 20. Oct(o)b(e)r 1888

gest(orben) 5. Oct(o)b(e)r 1892

Dem Auge fern dem Herzen ewig nach!

Płyta nagrobna Luisy Emmy Katzur. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 48 cm, szer.: 38 cm, pole inskrypcyjne: wys.: 32 cm, szer.: 26 cm. Język niemiecki. Fraktura, pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 2-3 cm, n – 1,5-2 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze