Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Louise Maria Brauer

Płyta nagrobna Luizy Marii Brauer na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

Louise Maria Brauer

geb(oren) d(en) 1. Aug(ust) 1891

gest(orben) d(en) 15. Nov(ember) 1892.

Schön Blühe sie auf u(nd) fiel schnell ab das heisst;

Von der Wiege ins Grab.

Płyta nagrobna Luizy Marii Brauer. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 47 cm, szer.: 34 cm; pole inskrypcyjne: wys.: 28,5 cm, szer.: 24,5 cm. Język niemiecki. Fraktura, pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 2-2,5 cm; n – 1,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze