Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Karl Hermann, Anna Martha Hampel

Płyta nagrobna Karla Hermana i Anny Marthy Hampel na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruhen in Gott Die Kinder des Kutschner

August Hampel aus Dickstrauch

Karl Hermann

g(e)b(oren) 23. Apr(il) 1893

g(e)st(orben) 15. Nov(ember) 1894

Anna Martha

g(e)b(oren) 15. Mar(z) 1890

g(e)st(orben) 21. Nov(ember) 1894

Ruhet sanft!

Płyta nagrobna Karla Hermana i Anny Marthy Hampel. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 65 cm, szer.: 41,5 cm; pole inskrypcyjne: wys.: 42 cm, szer.: 35 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 2,5-4 cm, n – 1-2,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze