Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Karl Heinrich Wagner

  • Urodzony(-a): 02 Październik 1876 (w -)
  • Zmarł(-a): 22 Czerwiec 1889 (w -)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Bojadła
Płyta nagrobna Karla Heinricha Wagner na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

unser geliebt Sohn Karl Heinrich Wagner

Sohn des verstorb(e)n Häusler Friedr(ich) Wagner und dessen

Ehefrau Rosina geb(oren) Lurke aus Kern,

Geb(oren) d(en) 2. October 1876.

Gest(orben) d(en) 22. Juni 1889.

Ruhe sanft!

B:

O, suses wart das Iesus spricht, Zur armen Wittwe weine nicht,

Es kommt mir nie aus mei=nen Sinn, Zumal wen(n) ich betrübet bin.

Reifst mir der Tod des lieb=ste hin, sagt Iesus weine nicht,

Ich bin der’[s] wieder giebt gedenke dran Was ich zu Nein hub gethan.

Płyta nagrobna Karla Heinricha Wagner. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Płyta zwieńczona półokrągłym szczytem z motywem wachlarza, na rewersie widnieje wieniec. Pole inskrypcyjne ujęte w prostokątną ramę, z motywem roślinnym w narożnikach. Wys.: 85 cm, szer.: 52 cm, pole inskrypcyjne (A): wys.: 47 cm, szer.: 35 cm; (B): wys.: 66 cm, szer.: 43 cm. Język niemiecki. Fraktura, pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 2,5-5 cm, n – 1,5-3 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze