Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Johanna Rosina Fechner

Płyta nagrobna Joahnny Rosiny Fechner z domu Hoffman na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott meine liebe Frau

Johanna Rosina Fechner geb(oren) Hoffman

geb(oren) 15. Nov(em)b(e)r 1846,

gest(orben) 25. Febr(uar) 1906.

B:

Wie dankt doch der Mensch so gerne

Mein Tod ist noch in der Frau Und er ist doch jedem nach,

Ja wir oft ganz plötzlich da Werden wir steh Gutes üben

Sie und niemals Gott betrüben Ja dann ist das Auserstehn

Wonnen alstes Wiedersehn.

Płyta nagrobna Joahnny Rosiny Fechner z domu Hoffman. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 64 cm, szer.: 38 cm, pole inskrypcyjne (A): wys.: 40 cm, szer.: 29 cm; (B): wys.: 44 cm, szer.: 32 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 2-5 cm, n – 1,5-3 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze