Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Johanna Neumann

Płyta nagrobna Johanny Neumann z domu Tanschke na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

[Hier ruht in Gott] [meine]

innigg[eliebte] […]

Johanna […] Neumann

geb(oren) Tanschke,

geb(oren) 6. Jan(ua)r 1822,

gest(orbev) 14. Nov(em)b(er) 1897.

Płyta nagrobna Johanny Neumann z domu Tanschke. Szkło. Brak prawej górnej części płyty. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie kwadratu o boku 35 cm, z zaokrągloną górną częścią. Język niemiecki. Fraktura. Litery wypukłe, N – 3,5-5,5 cm, n – 2-3,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze