Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Heinrich, Anna Rosina Rosenal

Płyta nagrobna Heinricha i Anny Rosiny Rosenal z domu Bantzke na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Ruhe sanft!

-----------

Hier ruht in Gott mein lieber Vater

Heinrich Rosen[a]l

geb(oren) 11. 9. 1834, gest(orben) 23. […]

und meine liebe Mutter

Anna Rosina Rosen[a]l geb(oren) Bantzke,

geb(oren) 29. 12. 1835[gest(orben)] 25. 11. 1924.

-----------

Und hat mein Au[gen Tr]änen viel geweint,

Der Tag ist […]wig Sonne scheint.

Płyta nagrobna Heinricha i Anny Rosiny Rosenal z domu Bantzke. Szkło, płyta potłuczona, piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta, pole pomocnicze w kształcie krzyża. Pole inskrypcyjne ujęte w prostokątną ramę, z motywem roślinnym w lewym górnym narożniku. Wys.: 88 cm, szer.: 57 cm, pole inskrypcyjne: wys.: 56 cm, szer.: 34 cm; pomocnicze górne: wys.: 12 cm, szer.: 12 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne. Litery wypukłe, N – 2,5-4 cm, n – 1,5-2,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze