Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Fritz Heinrich, Pauline Luise Brauer

Płyta nagrobna Fritza Heinricha i Pauliny Luisy Brauer na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruhen in Gott

die Kinder d(er) Amtsdieners Heinrich Brauer

Fritz Heinrich

geb(oren) 6. Juli 1881.

gest(orben) 10. Nov(em)b(e)r 1893.

Pauline Luise

geb(oren) 30. Sept[ember] 1882.

gest(orben) 2. Dec(em)b(e)r 1893.

Płyta nagrobna Fritza Heinricha i Pauliny Luisy Brauer. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Płyta częściowo wkopana w ziemię, prawdopodobnie na swoim pierwotnym miejscu. Wys.: 44 cm, szer.: 44 cm; pole inskrypcyjne: wys.: 38 cm, szer.: 33 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 3-4 cm, n – 1,5-2,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze