Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Friedrich Wilhelm Jaschulke

Płyta nagrobna Friedricha Wilhelma Jaschulke na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

[Hier ruht in Gott] […]

Friedr(ich) Wilhelm Jaschulke

geb(oren) d(en) 15. Januar 1826,

gest(orben) d(en) 1. Nov(em)b(e)r 1904

Wiederseh’n!

B:

Der Herr riet Dich zum enigrn Frieden Sanft schlossen sich die Augen zu.

Zu früh bist Du für mich geschieden Leicht sei Erde, sanft die Ruh

Płyta nagrobna Friedricha Wilhelma Jaschulke. Szkło wprawione w piaskowiec, uszkodzone, brak górnej części pola inskrypcyjnego. Płyta i pola inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Pole z półokrągłym szczytem zdobione motywem roślinnym i gwiazdami na górze oraz kolumnadami po bokach. Wys.: 115 cm, szer.: 55 cm, pole inskrypcyjne: (A) i (B): wys.: 52 cm, szer.: 31 cm; pomocnicze dolne: wys.: 6,5 cm, szer.: 30,5 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 2,5-6 cm, n – 1,5-4,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze