Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Friedrich Carl Schilf

Płyta nagrobna Friedricha Karla Schilf na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

unser gel(iebte) Söhnchen

Fr(iedrich) Carl Schilf

geb(oren) d(en) 10. Sept(ember) 1890

gest(orben) d(en) 1. April 1891

Ruhe sanft!

Płyta nagrobna Friedricha Karla Schilf. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta z półokrągłym szczytem, całość o nieregularnych brzegach. Wys.: 40 cm, szer.: 32,5 cm, pole inskrypcyjne: wys.: 33,5 cm, szer.: 26,5 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 2-4,5 cm, n – 1,5-2 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze