Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Friedr(ich) Wilhelm Gottwald

Płyta nagrobna Friedricha Wilhelma Gottwalda na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

der Sohn des Häuslers

Wilh(elm) Gottwald aus Schosnofke,

Friedr(ich) Wilhelm

geb(oren) d(en) 2. Februar 1885,

gest(orben) d(en) 19. Nov(em)b(e)r 1899.

Płyta nagrobna Friedricha Wilhelma Gottwalda. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Wys.: 47 cm, szer.: 33,5 cm, pole inskrypcyjne: wys.: 34 cm, szer.: 28 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 2-3,5 cm, n – 1,5-2 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze