Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Em(m)a Bertha Guschmieder

Płyta nagrobna Emmy Berty Guschmieder na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruht in Gott

Em(m)a Bertha Guschmieder,

g(e)b(oren) d(en) 23. Jan(uar) 1884

gest(orben) d(en) 9. Dez(em)b(e)r 1889

Ruhe sanft!

Ich ruhe hier in Gottes Gar und will auf meine Eltern warten.

Płyta nagrobna Emmy Berty Guschmieder. Piaskowiec. Płyta i pole inskrypcyjne prostokątne o nieregularnych bokach. Wys.: 34 cm, szer.: 28 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne. Litery ryte, N – 1,5-3,5 cm, n – 1-2 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze