Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Bertha Emilie König

Płyta nagrobna Berthy Emilii König na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

Hier ruhet in Gott unsre gel(liebte) Tochter

Bertha Emilie König

geb(oren) 19. August 1890

gest(orben) 2. Dez(em)b(e)r 1897

Ruhe sanft.

B:

Du warst des Vaters Trost, der Mutter eine

Freude. Gott habt dich über mehr als sie alle beide.

Płyta nagrobna Berthy Emilii König. Piaskowiec. Płyta i pola inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Zachowane oszklenie płyty i złocenia liter. Wys.: 60,5 cm, szer.: 38,5 cm; pola inskrypcyjne: wys.: 39 cm, szer.: 28,5 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 2,5-3,5 cm, n – 1,5-2,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze