Polskie-Cmentarze.pl

Bojadła

Anna Rosina Kliche

Płyta nagrobna Anny Rosiny Kliche z domu Riedel na cmentarzu poniemieckim w Bojadłach

[Hier] [ruht in Gott]

[meine] gel(iebte) Fr[au und]

[uns]ere gute Mu[tter]

Anna Rosina Kliche g(e)b(oren) Riedel

geb(oren) 22. Mai 1860

gest)orben) 11 Mai 1898

Ruhe sanft.

B:

Dein treues […] […]

[…] unser […] Ruhe sanft.

[…]s stört mehr deine […] Ach alle Müh, alle Kü[…]

war vergeben, dir eist uns zu früh den Grabe zu.

Płyta nagrobna Anny Rosiny Kliche z domu Riedel. Piaskowiec. Płyta i pola inskrypcyjne w kształcie prostokąta. Płyta z półokrągłym szczytem z motywem w postaci ślimacznic. Płyta uszkodzona, niekompletna, zachowana z trzech fragmentach. Wys.: 90 cm, szer.: 47 cm; pole inskrypcyjne: (A): wys.: 65 cm, szer.: 32 cm; (B): wys.: 50 cm, szer.: 38 cm. Język niemiecki. Fraktura. Litery ryte, N – 3,5-5 cm, n – 2-3,5 cm.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze