Polskie-Cmentarze.pl

Chełm Śląski

  • Cmentarz odnotowany jest już w 1619 roku, ale księgę zmarłych zaprowadzono później, prawdopodobnie dopiero w 1808 roku. W 1720 roku wizytujący parafię zapisał w protokole, że obok kościoła znajdowało się specjalne pomieszczenie zwane ossarium, gdzie składowano czaszki i p...

  • Jesienią 1831 roku wybuchła w Chełmie epidemia cholery, która pochłonęła 218 ofiar. Ze względu na ochronę wody w studniach gminy, umarłych nie grzebano na miejscowym cmentarzu, lecz wywożono w skrzyniach z otwieranym dnem i grzebano w piaskach wschodniego zbocza wzgórza C...