Polskie-Cmentarze.pl

Sudoł

Anna Luisa NN

  • Urodzony(-a): 01 Czerwiec 1898 (w brak danych)
  • Zmarł(-a): 10 Wrzesień 1906 (w brak danych)
  • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Sudoł
Died

Hier

ruhe [im Herrn]

u(nsere) geliebte Tochter

An(n)a Luise

[...]dt

geb(oren) d(en) [.] Juni 1898

[gest(orben) d(en)]10 Sept(embe)r 1906

Tłum.: Tutaj / spoczywa w panu / nasza ukochana córka / Anna Luisa / urodzona dnia [.] czerca 1898 r. / zmarła 10 września 1906 r.

Nazwisko oraz data dzienna urodzin nieczytelna.

  • Zapal świecę

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze