Polskie-Cmentarze.pl

Ciekawostki

Wtorek 06.09.2011, godz. 09:56Rocznica utworzenia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje

Article img

Troje uczniów I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Gostyninie, burmistrz Włodzimierz Śniecikowski oraz komisarz z komendy powiatowej policji Zbigniew Bartosiak uczestniczyli w obchodach 11. rocznicy utworzenia Polskiego Cmentarza Wojennego w rosyjskim Miednoje.  

Uczniowie, ubrani w mundury przedwojennej policji maszerowali w poczcie sztandarowym Stowarzyszenia Rodzina policyjna 1939 z Warszawy. Młodzież należy do grupy rekonstrukcji historycznej Policji Państwowej, która bierze udział w projekcie „Młodzieżowe patrole obywatelskie”. Należy podkreślić, że nie tylko ta trójka, ale cała klasa w gostynińskim liceum pragnie podjąć pracę zawodową w formacjach mundurowych. I w tych marzeniach nie pozostają bierni, bowiem patrolują miasto, biorą udział w ważnych uroczystościach państwowych, a ponadto posiadają, szyte na specjalne zamówienie, mundury.

Oprócz oficjalnych uroczystości, związanych z rocznicą otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, był również czas na chwilę refleksji i zadumy. Przy mogiłach i epitafiach ofiar mordu, delegacja oddała hołd wszystkim pomordowanym. Warto także dodać, że na cmentarzu w Miednoje, znajdują się dwa groby gostynińskich policjantów – post. Adama Sowińskiego oraz st. post. Tymoteusza Stalkowskiego.

Złożono również kwiaty oraz znicze przed budynkiem w Twerze, gdzie dokonywano mordów.  

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje został wzniesiony w latach 1999 - 2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na cmentarzu, o łącznej powierzchni 1,7 ha, znajduje się 25 zbiorowych mogił, skupiających ponad 6300 ciał  - jeńców obozu specjalnego w Ostaszkowie. Więźniowie zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie ( obecna nazwa - Twer).

W latach 2005 – 2006 w Polsce ukazała się "Księga Cmentarna" cmentarza w Miednoje, zawierająca listę pochowanych tam ofiar zbrodni katyńskiej wraz z krótkimi biografiami (łącznie 6288 nazwisk).

Źródło: www.plock.gazeta.pl, www.wikipedia.pl,

Fot. autorstwa Stan Zurek, udostępnione na www.wikipedia.pl 17.09.2006, na licencji GNU LWD.

Powrót