Polskie-Cmentarze.pl

Ciekawostki

Poniedziałek 31.10.2011, godz. 23:33Historia uroczystości Wszystkich Świętych

Historia uroczystości Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych - łac. festum omnium sanctorum jest uroczystością ku czci wszystkich świętych, zarówno tych znanych, jak i nieznanych. Współcześnie, święto obchodzone jest 1 listopada. Oficjalnie, uroczystość została ustanowiona w X wieku, jednak jej historia jest o wiele dłuższa.

Historia Wszystkich Świętych

Początki święta sięgają IV wieku. Należy zaznaczyć, że w początkach chrześcijaństwa nie oddawano czci żadnemu człowiekowi, przede wszystkim ze względu na obawy przed popełnieniem bałwochwalstwa. Jednak z biegiem czasu zaczęto przełamywać te opory. Pierwszą osobą, która była otoczona kultem była Maryja. Później, oddawano cześć męczennikom, a od IV wieku - wyznawcom: Ojcom Kościoła, biskupom, pustelnikom, dziewicom, czy ascetom. Jednak początkowo za świętych uważano przede wszystkim męczenników, którzy oddawali swoje życie dla wiary w Chrystusa - śmierć w imię Chrystusa niemal automatycznie zapewniała miejsce w gronie czczonych przez kościół.

"Początkowo celebrowano pamięć o danym męczenniku głównie w miejscu i w rocznicę jego tragicznej śmierci. Stopniowo jednak, w III i IV wieku, rozpowszechniał się zwyczaj przenoszenia relikwii świętych i rozprzestrzeniania ich kultu - jedną z przyczyn była chęć podkreślania jedności i uniwersalności Kościoła. Zwłaszcza sąsiadujące diecezje "wymieniały" się obchodami ku czci swych męczenników oraz ich relikwiami; niekiedy też wspólnie celebrowały wspomnienia kilku świętych. Na przykład, zachował się list z 397 r., skierowany przez św. Bazylego z Cezarei do wszystkich biskupów Pontu, zapraszający ich na Święto Męczenników. Takie "połączone" święta wielu męczenników wynikały też często z faktu, iż - zwłaszcza w czasach prześladowań - całe grupy chrześcijan umierały jednego dnia. Zwłaszcza za czasów cezara Dioklecjana skala prześladowań była tak wielka, że niemożliwe było wyznaczenie osobnego dnia w liturgii każdemu ze świętych. Jednak żywe było przekonanie, że każdemu z nich należy się cześć, dlatego też zaczęto obchodzić święto wszystkich męczenników."

Uroczystość Wszystkich Świętych na Zachodzie

Jeszcze inna była historia uroczystości Wszystkich Świętych na Zachodzie. W 610 roku cesarz Fokas przekazał papieżowi Bonifacemu IV Panteon - rzymską świątynię ku czci wszystkich bóstw, zwłaszcza tych nieznanych. Papież postanowił zamienić świątynię na miejsce kultu chrześcijańskiego. Nakazał sprowadzić tam liczne relikwie świętych - ponoć przewożono je aż na 28 wozach. 13 maja, prawdopodobnie w 610 roku odbyło się uroczyste poświęcenie budowli jako kościoła Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych. Rocznica tego wydarzenia była za każdym razem uroczyście obchodzona przez licznych wiernych, właśnie jako wspomnienie wszystkich męczenników. Zaś w VIII wieku rozszerzono ten kult i zaczęto traktować świątynię jako poświęconą Maryi Pannie, Męczennikom i Wszystkim Sprawiedliwym.

Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość z 13 maja na 1 listopada. Prawdopodobnie, powodem takiej decyzji były trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 roku Grzegorz IV zarządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono uroczystość na cały kościół.

"Ostatecznie, święto Wszystkich Świętych ustanowił papież Jan XI w 935 r. Zaś papież Sykstus IV (pontyfikat 1471-84) postanowił, że uroczystość ta ma mieć również własną oktawę."

1 listopada odwiedzamy groby swoich bliskich. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze, a także pomodlić się za dusze zmarłych. Święto ma charakter religijny, głównie katolicki, ale dobrym zwyczajem obchodzi je także wiele osób innych wyznań albo nie wyznających żadnej religii. Uroczystość Wszystkich Świętych jest wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.

Źródło: www.parafia-michal.tabs.pl, www.wikipedia.pl, cytaty pochodzą ze strony www.parafia-michal.tabs.pl,

Fot. autorstwa Bloodcle, udostępnione na www.wikipedia.pl 10.01.2008 na licencji Creative Commons.

Powrót