Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Komunalny

Opis cmentarza: Cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej, to największa nekropolia w Bydgoszczy. Pierwszy pochówek miał miejsce 9 października 1986 r. Cmentarz jest otwarty dla każdego wyznania, kultury. Poza pochówkami tradycyjnymi tj. w trumnach istnieje tu również miejsce pochówku urnowego - kolumbarium.

Cmentarz przy ul. Wiślanej jest jedynym z cmentarzy komunalnych na którym można zakupić
grobowce 2 i 4 miejscowe nie tylko w przypadku zgonu najbliższej osoby ale również za życia.
Każdy z grobowcy jest usytuowany przy głównym ganku na każdej z kwater.

Ulica: Wiślana 20

85-773 Bydgoszcz

Telefon: 52 3249998

Zarządca: Zakład Pogrzebowy Przedsiębiorstwa "Zieleń Miejska"

Telefon do zarządcy: 52 325 60 00

E-mail do zarządcy: [email protected]

Kategoria: Komunalny

Powierzchnia cmentarza: 30 ha

Powrót