Polskie-Cmentarze.pl

Łódź

  • Cmentarz został założony w 1855 roku. Mieści się przy zbiegu ulic Ogrodowej i Srebrzyńskiej. Cmentarz jest trójwyznaniowy - podzielony stosownie do wyznań na następujące części: katolicką (11 ha), ewangelicką (9 ha) i prawosławną (niespełna 1 ha). Ponad 200 znajdujących s...