Polskie-Cmentarze.pl

Irena Sendlerowa

 • Urodzony(-a): 15 Luty 1910 (w Warszawa)
 • Zmarł(-a): 12 Maj 2008 (w Warszawa)
 • Pochowany(-a): na Cmentarzu w Warszawa
Irena Sendlerowa

Irena Sendlerowa była polską działaczką społeczną. Żydom zaczęła pomagać długo przed powstaniem getta warszawskiego. Uratowała ponad 2,5 tysiąca osób. W 1965 roku została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Ze względu na to, że była chorowitym dzieckiem, okres dzieciństwa spędziła w Otwocku, który miał status uzdrowiska.

W czasie wojny Irena Sendlerowa pracowała dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Żydom zaczęła pomagać długo przed powstaniem getta warszawskiego. W grudniu 1942 roku świeżo utworzona Rada Pomocy Żydom "Żegota" mianowała Irenę Sendlerową szefową wydziału dziecięcego. Jako pracowniczka ośrodka pomocy społecznej miała przepustkę do getta, gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako znak solidarności z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród społeczności getta.

Irena Sendlerowa współpracowała z polską organizacją pomocową, działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie. Dzięki odważnej decyzji Matyldy Getter, naczelnej matki przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która zobowiązała się przyjąć każde dziecko przemycone z getta, wiele z nich trafiło do sierocińców, prowadzonych przez siostry franciszkanki m.in. w Warszawie, Aninie, Białołęce, Chotomowie i Płudach.

W 1943 roku Irena Sendlerowa za swoją działalność została aresztowana przez Gestapo. Była torturowana i skazana na śmierć. "Żegota" zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników. Ponadto, słynna działaczka społeczna była umieszczona na liście proskrypcyjnej przez kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych, jako "zdecydowana komunistka". Nie przestraszyła się - w ukryciu pracowała nad ocaleniem żydowskich dzieci. Należy podkreślić, że dzięki swojej odwadze, uratowała około 2,5 tysiąca osób.

Po zakończeniu wojny pracowała na rzecz dzieci, czego przykładem są takie przedsięwzięcia, jak: stworzenie domów sierot, powołanie Ośrodka Opieki nad Matką i Dzieckiem - instytucji pomocy rodzinom bezrobotnym. Dane jej było doświadczyć, równie ciężkich jak ze strony gestapo, prześladowań komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa. W więzieniu straciła dziecko (urodziło się ono przedwcześnie i zmarło). W czasach PRL zupełnie o niej zapomniano, co może dziwić, bo przecież kierowany przez nią zespół uratował od zagłady dwa razy więcej Żydów niż znany na całym świecie Oskar Schindler. Przesądził o tym jej AK-owski rodowód.

Warto podkreślić, że w 1965 roku Irena Sendlerowa została uhonorowana przez izraelski instytut Yad Vashem medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata". W 1983 r. zasadziła drzewko w Lesie Sprawiedliwych instytutu. Ponadto, została uhonorowana Orderem Orła Białego.

11 kwietnia 2007 roku decyzją Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, na wniosek 15-letniego Szymona Płóciennika z Zielonej Góry, Irena Sendler odznaczona została Orderem Uśmiechu. Irena Sendlerowa podkreślała, że obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata to Order Uśmiechu, odznaczenie od dzieci, jest dla niej największym szczęściem, jakie ją spotkało.

Irena Sendlerowa zmarła 12 maja 2008 roku w Warszawie. Została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Źródło: www.wikipedia.pl,

Fot. autorstwa Mariusza Kubika, udostępnione na commons.wikimedia.org 11.10.2007 na licencji Creative Commons.

Wirtualna świeczka

Dodaj Komentarz

 • wyślij

Komentarze

 • Avatar
  monika
  27.09.2012r.

  Wielka bohaterka naszych czasów.
  Oby pamięć o niej nigdy nie zginęła.