Polskie-Cmentarze.pl

Wydarzenia

Poniedziałek 16.04.2012, godz. 15:53Zmarł profesor Marian Biskup

newsletter

16 kwietnia 2012 roku w Toruniu zmarł wybitny polski historyk, specjalizujący się między innymi w historii Pomorza, historii średniowiecza i nowożytnej, profesor Marian Biskup. Miał 89 lat.

Profesor Marian Biskup urodził się 19 grudnia 1922 roku w Inowrocławiu. Po zakończeniu wojny postanowił na stałe zamieszkać w Toruniu. Jest autorem wielu książek i artykułów o historii Torunia i jego wybitnych mieszkańcach, przede wszystkim o Mikołaju Koperniku.

W 1939 roku zdał tzw. małą maturę w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W tym samym mieście ukończył szkołę średnią. W 1949 roku ukończył studia magisterskie (historyczne) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1957 roku prof. Marian Biskup uzyskał habilitację, w 1961 roku - tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a dziesięć lat później tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1947 - 1951 profesor Biskup pracował jako nauczyciel w jednej z toruńskich szkół średnich. Przez piętnaście lat wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Od 1955 roku profesor Marian Biskup działał w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, a w latach 1983 - 2004 pełnił funkcję jego prezesa. W 1991 roku został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W 2000 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Torunia.

Profesor Marian Biskup zmarł 16 kwietnia 2012 roku w Toruniu. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 20 kwietnia 2012 roku o godzinie 11.00 w kościele NMP w Toruniu.

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl, www.wikipedia.pl,

Powrót