Polskie-Cmentarze.pl

Ciekawostki

Wtorek 10.01.2012, godz. 16:08Piętno śmierci

Piętno śmierci

Czy możliwe jest, aby człowiek urodził się, nosząc znamiona ... swojej śmierci, poniesionej w poprzednim życiu? Jeżeli uwierzymy badaniom doktora  Iana Stevensona, to jest to jak najbardziej prawdopodobne.

Wyznawcy buddyzmu, czy hinduizmu wierzą w reinkarnację, czyli swój powrót na ziemię - w innym wcieleniu - po śmierci. To właśnie z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu pochodzi większość opowieści o ludziach, którzy doskonale pamiętają swoje poprzednie życie. Należy podkreślić, że wiele z tych historii dotyczy małych dzieci. Badaniami nad zjawiskiem reinkarnacji wśród dzieci, które przypominały sobie rozmaite fakty z poprzedniego wcielenia, zajmował się doktor Ian Stevenson. Naukowiec zbadał ponad 3 000 wspomnień najmłodszych.

Jednym z najciekawszych przypadków, nad którym pracował badacz, jest historia Semiha Tutusmusa, tureckiego chłopca z miejscowości Sarkonak. Dziecko urodziło się z deformacją prawego ucha. Gdy tylko Semih nauczył się mówić, stwierdził, że w poprzednim życiu został zraniony w prawe ucho, a znajdujące się na nim znamię stanowi "pamiątkę" z poprzedniego wcielenia. Z pewnością, jego opowieść zostałaby potraktowana jako przejaw wybujałej wyobraźni. Jednak główną przyczyną wiary w prawdomówność Semiha był fakt, że dziecko podało wiele szczegółów, dotyczących minionego życia. Chłopiec podał dane swojej żony oraz szóstki dzieci. Co ciekawe, wskazał także personalia mężczyzny, który go zabił. Człowiek ten faktycznie istniał, o czym przekonała się rodzina Semiha, gdy ten skończył cztery latka. Chłopiec odnalazł dom, w którym mieszkał, a także spotkał swojego mordercę. Zabójca przyznał się do winy, a następnie został aresztowany za dokonaną zbrodnię.

Z podobnym przypadkiem, doktor Stevenson spotkał się w Birmie. Kobieta w ciąży śniła, że prześladuje ją mężczyzna, poruszający się na kolanach. Kiedy kobieta urodziła małą Ma Htwe Win, zauważono, że na kostkach i lewym udzie dziewczynki znajdują się otarcia. Rodzice nie wiedzieli, skąd na ciele dziecka wzięły się znamiona. Kiedy dziewczynka nauczyła się mówić, wszystko im wytłumaczyła. Ma Htwe Win opowiedziała, że w poprzednim życiu była mężczyzną i została napadnięta. Trzech przestępców ciągnęło ją po ziemi, a następnie związali jej nogi oraz ręce i wrzucili do studni. Ponadto, dziewczynka wskazała miejsce, w którym znajdowało się ciało.

Przypadki, nad którymi pracował doktor Stevenson wydają się być nieprawdopodobne. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że dzieci potrafiły określić dane swoich bliskich z poprzedniego życia, ze szczegółami opisać powody swojej śmierci, a nawet wskazać miejsce, w którym znajduje się ciało, trudno nie uwierzyć w te historie.

Źródło: A. Mazur-Puchała www.strefatajemnic.onet.pl 17.11.2011, www.wikipedia.pl,

Fot. autorstwa John'a Bortniak, NOAA Corps, www.commons.wikimedia.org 12.11.2005.

Powrót