Polskie-Cmentarze.pl

Cmentarz Katolicki w Dziećkowicach

Nieczynny wapiennik w Dziećkowicach przy ulicy Długiej, Zdj.Beemwej_praca własna, Źródło Wikipedia,Plik udost. na licencji GNU FDL 1.2 oraz CC 3.0

Ulica: Długa 70

41-400 Dziećkowice

Intro:

Dziećkowicki cmentarz znajdujący się w centrum wioski jest najstarszym cmentarzem w dzielnicach południowych Mysłowic. Nie jest to ten przy obecnym kościele, bo ów powstał w 1921 roku, ale w centrum wioski przy dawnej szkole podstawowej nad Przemszą. Cmentarz ten kryje całą historię wioski Dziećkowice, dzielnicy Mysłowic.

Opis:

Powstał wraz z pierwszym kościołem około 1370 roku. Dziećkowice są po raz pierwszy wymieniane w protokole wizytacyjnym z 1373 roku jako fundacja nowa na prawie niemieckim. Każda taka fundacja miała swój kościół otoczony cmentarzem grzebalnym. Tam więc chowano pierwszych kmieci, którzy założyli Dziećkowice. Po nich niestety nie ma żadnych śladów ani zapisków. Późniejsze protokoły powizytacyjne spisane w 1611 i 1619 roku na polecenie biskupa Piotra Tylickiego z Krakowa, wspominają już o cmentarzu dobrze ogrodzonym.

Kościółek dziećkowicki uległ tak dalece zniszczeniu, że w 1673 roku trzeba go było całkowicie rozebrać i na jego miejscu wybudować nowy, obszerniejszy, który przetrwał do 1888 roku. Kiedy wznoszono nowy, trzeci już kościół w tej okolicy, umiejscowiono go blisko plebanii, ale nie myślano jeszcze o nowym cmentarzu, gdyż przez rozebranie starego kościoła powiększyła się przestrzeń grzebalna na starym cmentarzu. Tam zaznaczono tylko miejsce starego kościoła budując kamienną kaplicę w tym miejscu, gdzie był ołtarz główny. O miejscu pochówku proboszczów, którzy zmarli w Dziećkowicach (ks. Dziurowicz, ks. Nyga) kroniki i zapiski nie wspominają, gdyż księgi spłonęły w czasie pożaru plebanii. Wiadomo tylko, że parafia liczyła wówczas 366 dusz, ale w 1837 roku grzebano na cmentarzu dziećkowickim zmarłych na cholerę z Morgów Jazdu, miejscowości należącej do parafii Chełm. W 1886 roku parafię dziećkowicką przejął ks. Jan Piechaczek, który wybudował nowy kościół. Przy okazji objęcia parafii sporządzono protokół w którym zaznaczono: "cmentarz położony na uboczu drogi z Dziećkowic na Jazd. Jest od niepamiętnych czasów używany jako miejsce zmarłych, otoczony murem z kamienia łamanego, we wschodnim rogu cmentarza stoi masywna kaplica oraz kościół okolony sobótką, wszystko pokryte gontem, kościół jest w bardzo smutnym stanie". Na tym cmentarzu został pochowany ks. Piechaczek, jego następca ks. Teodor Winkler spoczywa już na nowym cmentarzu obok obecnego kościoła.

Na cmentarzu w Dziećkowicach miał zostać pochowany fundator nowego (drugiego już) kościoła w Dziećkowicach - Hieronim Pinoccy, który zapisał się w historii wsi jako właściciel dóbr ziemskich w Dziećkowicach. Nie znajdziemy jednak ani na starym, ani na nowym cmentarzu jego mogiły. Przekazy ustne mówią, że jego szczątki złożone są na starym cmentarzu, pod zbudowaną w miejscu dawnego kościoła kamienną kapliczką.

Na nowym cmentarzu przy kościele znajdziemy mogiłę ks. Gerarda Józefa Ćwienczka, pochodzącego z Dziećkowic proboszcza z Pniowca, zmarłego w 55. roku życia w 1996 roku. Jest grób Wojciecha Dyjasa, doktora praw, przemysłowca i farmera. Urodzony w 1900 roku w Dziećkowicach, swoje życie związał z Afryką, tam żył i pracował. Zmarł w 1977 roku, przed śmiercią powrócił w rodzinne strony i tu na cmentarzu, wśród swoich, został pochowany. W 2000 roku pochowano tu też ks. Franciszka Strzódkę. Był proboszczem dziećkowickiej parafii przez 20 lat, od 1957 do 1977 roku. Społeczność dziećkowicka dobrze pamięta, spoczywającego na tym cmentarzu światowej sławy młodego muzyka Bogdana Precza. Był kompozytorem, pedagogiem, wykładał w Akademii Muzycznej w klasie akordeonu. Urodzony w 1960 roku, zmarł tragicznie w 1996 roku w Madrycie, gdzie mieszkał i pracował.

Źródło: http://encyklo.pl/index.php5?title=Cmentarz_-_Dzie%C4%87kowice ( Dziećkowice, pr. zb., Katowice, 2005, s. 230.)

Powrót
  • Lokalizacja

  • Ciekawe miejsca w Twojej okolicy

Dodaj Komentarz

  • wyślij

Komentarze