Polskie-Cmentarze.pl

Koszęcin

  • Koszęciński cmentarz otacza kościół pw. Trójcy Świętej. Wiek nekropolii jest szacowany na 400-450 lat. Pomimo tak długiej historii brak na nim miejsc pochówku pochodzących sprzed XIX wieku. Więcej natomiast danych jest na temat osób pochowanych w kościele, do których nale...