Polskie-Cmentarze.pl

Rzeszów

  • Jest najstarszą zachowaną nekropolią miasta. Zajmuje powierzchnie 3,65 ha, pomiędzy ulicą Targową a rzeką Wisłok. Szacuje się, iż spoczywa tam ok. 40.000 ludzi. W 1968 roku, wg ówczesnej inwentaryzacji, miał 613 nagrobków i grobowców. Obecnie posiada ich 622.