Polskie-Cmentarze.pl

Zielona Góra

  • Cmentarz został założony w 1814 roku i zajmuje powierzchnię 0,4 ha. Uległ dewastacji w okresie III Rzeszy i pod koniec lat 60. XX wieku. W 2003 roku przeszedł pod opiekę Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

  • Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny – tzw. Kaplica na Winnicy przy ul. Aliny 17, wzniesiona w Zielonej Górze po 1314 roku jako wotum za opiekę nad mieszkańcami Zielonej Góry, którzy przeżyli epidemię dżumy.