Polskie-Cmentarze.pl

Z prasy

Piątek 19.08.2011, godz. 14:13Ludzkie szczątki na budowie

Article img

Robotnicy, którzy pracują przy budowie nowego cmentarza w Szczecinie wykopali ludzkie szczątki. Pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej zabrali je już do badania.

To nie pierwszy raz, kiedy pracujący na budowie mężczyźni dokonali takiego odkrycia. Ostatnio ludzkie kości znaleziono tam pod  koniec  lipca  tego  roku.  Robotnicy  na  głębokości  80 – 100 cm  natrafili na  czaszkę.  Znaleźli  ją  w miejscu, w którym powstać ma droga wjazdowa na parking nowej nekropolii. Czaszkę zabezpieczyli i powiadomili policję. Znalezisko zostało zabrane przez techników kryminalistyki, w celu zbadania szczątków, a także ustalenia, z jakiego okresu pochodzą. Znaleziono także, w tym samym miejscu, kości trzech osób.

Według  badań  Zakładu  Medycyny Sądowej  Pomorskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w   Szczecinie,  ludzkie   szczątki   pochodzą  z  powojennej  mogiły, w której pochowano ciała trzech Niemców. Przedstawiciele MZS tłumaczyli wtedy, że najprawdopodobniej szczątki pochodzą z lat  40.  XX  wieku  i  należy  je  łączyć  z faktem istnienia, w tym miejscu, zaraz po wojnie obozu przejściowego dla wysiedlanych Niemców. Dodatkowo, pracownicy, oprócz szczątków, znaleźli także fragmenty ubrań, a także drobne monety. Na podstawie wszelkich badań ustalono, że byli to starsi ludzie, cywile – kobieta i dwóch mężczyzn. Przypuszczano wtedy, że w rejonie tym pochowanych może być więcej osób.

Firma zajmująca się budową nowej nekropolii w Szczecinie, po zakończeniu prac ZMS, dostała pozwolenie na kontynuację inwestycji. Jednak robotnicy nie pracowali w tym miejscu, a gdy 11 sierpnia odsłonili miejsce pierwszego znaleziska okazało się, że  są  tam  kolejne  szczątki.  Ponownie  wezwali  policję,  a kilka dni później pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej zabrali kości.

Szczątki znaleziono w miejscu, gdzie budowana jest droga dojazdowa na parking z ul. Bronowickiej. Kości  znajdowały  się  częściowo  w  wykopie pod nową drogę, a częściowo pod asfaltową jezdnią ulicy Bronowickiej. Prawdopodobnie jest tam pochowanych więcej osób. Kilka lat temu, pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej odnaleźli szczątki z podobnej mogiły, z tego samego okresu przy ul. Krakowskiej. W jednej mogile pochowanych było 36 osób. Nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie ewentualnego rozkopania drogi, zerwania asfaltu i wykopania pozostałych kości.

Źródło: www.szczecin.gazeta.pl

Fot. www.wikipedia.pl, udostępnione na licencji Creative Commons.

Powrót