Polskie-Cmentarze.pl

Z branży

Środa 19.02.2014, godz. 09:46W stowarzyszeniu szkolenia bez przymusu

W stowarzyszeniu szkolenia bez przymusu

Minął kolejny 2013 rok w Polskim Stowarzyszeniu Pogrzebowym, pora na kilka słów podsumowania jak i przedstawienie planów na kolejny rok szkoleniowy.

W szkoleniach i konferencje jedno, dwu i trzy dniowych zorganizowanych w trzynastu miastach wzięło udział 295 osób w tym 86 osób posiadających Licencję zarządcy nieruchomości. Byli to przedsiębiorcy pogrzebowi i ich pracownicy, prezesi, dyrektorzy firm komunalnych jak i różnego rodzaju spółek, zarządcy i administratorzy cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, właściciele krematoriów, producenci trumien i akcesoriów – czyli tak naprawdę cały przekrój branży. Potwierdzeniem uczestnictwa były wręczane zaświadczenia i certyfikaty.

Programy wszystkich szkoleń przez nas organizowanych były zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury i odbywały się w ramach doskonalenia zawodowego. Szkolenia były prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Wymienię niektóre tematy szkoleń; - Zarządzanie i administrowanie cmentarzem, Zieleń na cmentarzach, Obowiązki właścicieli i zarządców cmentarzy, Technika cmentarna w praktycznym użyciu, Kremacja - szanse i zagrożenia dla zarządców cmentarza, Zarządzanie cmentarzem wojennym – przepisy prawne, likwidacja cmentarzy i grobów, ekshumacje, umowy międzynarodowe. Wyzwania branży funeralnej wobec zmieniających się przepisów gospodarki odpadami.

W planach szkoleniowych na 2014 rok, nie będziemy zajmowali się sprawą prac nad pomysłami różnych partii politycznych nad zmianą ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych choć ten temat leży w kręgu naszego zainteresowania, ale jak widać nie ma woli politycznej aby dalej procedować. W dniu 23.10.2013r, odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Branżę pogrzebową reprezentowali na niej jedynie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego pan Franciszek Maksymiuk oraz znany nam wszystkim znawca tematyki pan Marian Kolczyński. Szkoda że, zabrakło tam przedstawicieli bratniej organizacji. Minęły już cztery miesiące – i nic się nie dzieje, temat dla parlamentarzystów przestał być medialny. Stowarzyszenie ma pomysł jak popchnąć dalej temat, ale o tym w późniejszym terminie,

Nie będziemy prowadzić także szkoleń z tematyki: windykacja należności z tytułu opłat cmentarnych – ponieważ czegoś takiego nie ma. Opłata cmentarna zostaje pobrana przy opłacie miejsca przed pogrzebem na okres lat dwudziestu (groby ziemne) i po upływie tego okresu, jeżeli opłata nie zostanie wniesiona grób można użyć do ponownego pochowania. Nie można wysyłać windykatora, bo to czy ktoś chce dokonać opłaty na kolejne lata jest jego prywatną sprawą a nie administratora cmentarza.

Poniżej przedstawiamy ramowe plany szkoleniowe na 2014 r.

Marzec – od wtorku do piątku, cykl jednodniowych szkoleń zapoczątkowany w 2011r a poświęcony tej samej tematyce – tym razem będzie to temat który budzi wiele kontrowersji a mianowicie – Likwidacja grobu (Kielce, Katowice, Kalisz, Grudziądz).

27-28 marca – dwudniowa konferencja w centralnej Polsce poświęcona Nowoczesnemu zarządzaniu cmentarzem.

Kwiecień – wyjazd studyjno-szkoleniowy do Heiden (Niemcy). Spotkanie z przedstawicielami niemieckiej organizacji funeralnej a także zwiedzanie zakładów produkujących karawany pogrzebowe - Kuhlmann Cars.

29-31 maj – wyjazd na targi pogrzebowe BETA Düsseldorf - Niemcy

Czerwiec – dwudniowy wyjazd wspólnie z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym na największy cmentarz w Europie Hamburski Ohlsdorfer Friedhof.

Czerwiec – trzy jednodniowe szkolenia z tematów które będą aktualne w tym czasie (Lublin, Białystok, Olsztyn)

Druga połowa września trzydniowa Konferencja (miejsce i tematyka zostanie podana na przełomie maja i czerwca)

28-30 listopada Międzynarodowe Targi Funeralne MEMENTO POZNAŃ im. Wojciecha Krawczyka – w trakcie których odbędzie się cykl szkoleń.

Planujemy utworzyć przy Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie ośrodek szkoleniowy Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Z uwagi na połączenie w jednym miejscu zakładu pogrzebowego z chłodniami i salami do przeprowadzenia sekcji zwłok, krematorium oraz cmentarza – będziemy przeprowadzać szkolenia dla przedsiębiorców pogrzebowych, ich pracowników, zarządców cmentarzy, właścicieli i pracowników krematoriów oraz balsamistów, tanatoprakterów jak również techników sekcyjnych. Terminy oraz tematykę szkoleń podamy w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach które w swym założeniu nie mają nic wspólnego ze spotkaniami informacyjnymi za 290 zł.

Krzysztof Wolicki

Dyrektor Zarządzający PSP

Powrót

Dodaj Komentarz

  • Aby zapobiec spamowi, proszę wprowadzić widoczny na poniższym obrazku kod zabezpieczający w pole tekstowe pod obrazkiem.

    Kod zabezpieczający

    Odśwież

  • wyślij

Komentarze