Polskie-Cmentarze.pl

Wydarzenia

Poniedziałek 02.03.2015, godz. 15:36Narodowy Dzień Pamięci „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" - obchody 2015 - wykaz wydarzeń regionalnych

wykleci

Działania OBEP IPN i Delegatur IPN

Oddział IPN w Białymstoku

 • 2 marca 2015 r.

Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Współorganizacja i udział delegacji Delegatury IPN w Olsztynie w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 • 5 marca 2015 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Warsztaty dla nauczycieli pt. „Działalność aparatu bezpieczeństwa i jego rola w zwalczaniu podziemia niepodległościowego w województwie olsztyńskim po 1945 roku” oraz pokaz filmu pt. „Łączka” o pracach ekshumacyjnych Żołnierzy Wyklętych

 • marzec 2015 r.

Dom Kultury Frombork

Prezentacja wystawy „Polska Walcząca”

Delegatura IPN w Bydgoszczy

 • 2–26 marca 2015 r.

Inowrocław, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

Prezentacja wystawy „»Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały«. Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw”

 •  27 lutego – 13 marca 2015 r.

Włocławek, Centrum Kultury Browar B

Zewnętrzna prezentacja wystawy „»Nie jesteśmy żadną bandą«. My jesteśmy z miast i wiosek polskich, 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu”  

 •  3 marca 2015 r.

Włocławek, Centrum Kultury Browar B

Uroczyste otwarcie wystawy „«Nie jesteśmy żadną bandą». My jesteśmy z miast i wiosek polskich, 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” z udziałem Prezydenta Miasta Włocławka

 • 3 marca 2015 r.

Włocławek, Centrum Kultury Browar B

Recital Andrzeja Kołakowskiego

 • 3 marca 2015 r.

Włocławek, Centrum Kultury Browar B

Pokaz filmu „Inka. Ja jedna zginę…”

 • 20 marca 2015 r.

Grudziądz, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

Rozstrzygnięcie konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bóg – Honor – Ojczyzna”

OBEP IPN w Gdańsku

Prezentacja wystawy „»Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich«. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” (równolegle 5 miejsc):

 • 25 lutego – 16 marca 2015 r. – Długi Targ w Gdańsku (plenerowa)
 • 25 lutego – 16 marca 2015 r. – Plac Kaszubski (pod pomnikiem Antoniego Abrahama) w Gdynia (plenerowa)
 • 26 lutego – 9 marca 2015 r. –  płot przed budynkiem dawnej kanonii św. Ignacego we Fromborku, obecnie Bałtycki Ośrodek Badawczy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku –  ul. Katedralna 11 we Fromborku (plenerowa)
 • 23 lutego – 6 marca 2015 r. – płot przed Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57 (plenerowa)
 • 24 lutego – 31 maja 2015 r. – Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, ul. Rynek 9

OBEP IPN w Katowicach

 •  marzec 2015 r.

Gimnazjum nr 11 w Tychach

Prezentacja wystawy „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”

 • marzec – kwiecień 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Prezentacja wystawy „Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu…”

 •  5 marca 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Wykład dr Kornelii Banaś na temat Żołnierzy Wyklętych

 • 12 marca 2015 r., godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Wykład Sławomira Maślikowskiego na temat Żołnierzy Wyklętych dla mieszkańców Sosnowca

 • 19 marca 2015 r., godz. 10.00

Muzeum w Tarnowskich Górach, Rynek 1

Wykład Sławomira Maślikowskiego na temat Żołnierzy Wyklętych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Tarnowskich Gór

 • 19 marca 2015 r.,

Muzeum w Tarnowskich Górach, Rynek 1

Wykład dr. Dariusza Węgrzyna na temat Żołnierzy Wyklętych dla mieszkańców miasta Tarnowskie Góry

 • kwiecień 2015 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Prezentacja wystawy „Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu…”

Delegatura IPN w Kielcach

 •  26 lutego – 15 marca 2015 r.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Prezentacja wystawy „Proces krakowski działaczy WiN i PSL przed sądem komunistycznym”

 •  2 marca 2015 r.

Kielce, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Udział w uroczystościach głównych. Wystąpienie pracownika IPN Kielce

 •  2 marca 2015 r.

V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego

Prelekcja i pokaz multimedialny Marka Jończyka poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego

 • 2 marca 2015 r.

Kielce, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Referat dra Marka Jedynaka Aleksander Życiński „Orlean”, ,,Wilczur” – pamięci żołnierza Armii Krajowej i Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych

 • 2 marca 2015 r.

Miedziana Góra, Zespół Szkół

Prelekcja dr Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego Komunistyczny aparat represji wobec polskiego podziemia niepodległościowego oraz prezentacja filmu Inka

 • 2 marca 2015 r.

Kielce, Zespół Szkół Społecznych

Prelekcja i pokaz multimedialny Marka Jończyka poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego.

 • 2 marca 2015 r.

Kielce, Wojewódzki Dom Kultury Kino „Fenomen”

Pokaz filmów zrealizowanych w ramach cyklu „Z archiwum IPN” o żołnierzach podziemia niepodległościowego, prelekcja marka Jończyka

 • 3 marca 2015 r.

Starachowice, II Liceum Ogólnokształcące

Prelekcja i pokaz multimedialny Marka Jończyka poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego

 • 4 marca 2015 r.

Starachowice, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Prelekcja i pokaz multimedialny Marka Jończyka poświęcony żołnierzom podziemia niepodległościowego

OBEP IPN w Krakowie

 • 27 lutego – 15 marca 2015 r.

Gimnazjum nr 28 w Krakowie

Wystawa „Ks. Władysław Gurgacz – kapelan Polski Podziemnej”

 • 27 lutego – 15 marca 2015 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju

Wystawa „Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955”

 • 27 lutego – 6 marca 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Wystawa „Precz z kajdanami bolszewizmu. Oddział Partyzancki Wiarusy”

 • 28 lutego – 29 marca 2015 r.

Klub Studencki Rotunda w Krakowie

Wystawa „O orła w koronie… Zgrupowanie Partyzanckie Błyskawica”

 • 7–13 marca 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej

Wystawa „Precz z kajdanami bolszewizmu. Oddział Partyzancki Wiarusy”

 • 14–20 marca 2015 r.

I LO im. E. Romera w Rabce–Zdroju

Wystawa „Precz z kajdanami bolszewizmu. Oddział Partyzancki Wiarusy”

 • 21–30 marca 2015 r.

II LO im. Ks. J. Tischnera w Rabce-Zdroju

Wystawa „Precz z kajdanami bolszewizmu. Oddział Partyzancki Wiarusy”

 •  2 marca 2015 r.

Klub Gazety Polskiej, Kęty

Wykład dr. Marcina Chorązkiego Pogrobowcy Polskiego Państwa Podziemnego – żołnierze antykomunistycznego podziemia 1944–1963

 • 3 marca 2015 r.

Klub Historyczny im. AK przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wieliczka

Wykład dr. Michała Wenklara Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej

 • 4 marca 2015 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Dyskusja wokół książki Epizody harcerskiej niepodległościowej konspiracji na Ziemi Krakowskiej (1944–1953). Wybór dokumentów z udziałem Romana Graczyka, Wojciecha Hausnera i Marcina Kapusty

W ramach „Krakowskiej Loży Historii Współczesnej”

 • 5 marca 2015 r.

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, Kraków

Spotkanie z żołnierzem podziemia Wacławem Szaconiem

 • 17 marca 2015 r.

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Projekcja filmu „MŁOT”

 • 19 marca 2015 r.

Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Wykłady o Zbrodni Katyńskiej oraz o Żołnierzach Wyklętych i prezentacja wystawy IPN (wystawa nieokreślona)

W ramach uroczystej akademii pod roboczym tytułem „Powrót rozstrzelanych armii”

OBEP IPN w Lublinie

 •  24 lutego – 23 marca 2015 r.

Lublin, Plac Litewski

Prezentacja wystawy „…Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu...”. Ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego

 • 2 marca 2015 r.

Urząd Wojewódzki w Lublinie

Sesja popularnonaukowa współorganizowana przez Wojewodę Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego i Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Początek godz. 10.00.

Referaty:

Marcin Krzysztofik – „Zamordowani w więzieniu na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954”

dr Sławomir Poleszak – „Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956”

dr Rafał Drabik – „Bezprawie aparatu komunistycznego na przykładzie losów

majora Michała Kłosowskiego ps. »Rola«”

OBEP IPN w Łodzi

 • 2 marca 2015 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Pierwszy etap regionalnego konkursu historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych „Gloria Victis! Życie i działalność pułkownika Witolda Pileckiego”

 • 12 marca 2015 r.

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Udział w konferencji organizowanej przez stowarzyszenie „Studenci dla Rzeczypospolitej” o micie „Żołnierzy Wyklętych” (referat – dr. Tomasza Toborka)

OBEP IPN w Poznaniu

 •  marzec 2015 r.

Szkoły województw Wielkopolskiego i Lubuskiego

Gra szkolna „Wyklęci”

 •  6 marca 2015 r.

Kwilcz

Wykład Elżbiety Jakimek-Zapart o  Łukaszu Cieplińskim i dr Aleksandry Kuligowskiej o projekcie zmierzającym do godnego pochówku żołnierzy podziemia niepodległościowego

 • 7–8 marca 2015 r.

Kino Rialto Poznań

Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1944-89”

Oddział IPN w Rzeszowie

 •  2 marca 2015 r.

Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prelekcja Bogusława Kleszczyńskiego dot. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego połączona z pokazem filmu dokumentalnego
 pt. „Kwatera Ł” w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego

 •  marzec 2015 r.

Ogrody Bernardyńskie w Rzeszowie

Wystawa „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”

 • marzec 2015 r.

Ogrody Bernardyńskie w Rzeszowie

Wystawa „Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie z lat 1944–1956”

 • 2–16 marca 2015 r.

Zespół Szkół w Ropczycach

Wystawa „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku” 

 • 21 lutego – 8 marca 2015 r.

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Ekspozycja wystawy „Burza we Lwowie” przygotowanej przez Muzeum Armii Krajowej
 w Krakowie

 • 2 marca 2015 r.

Jasielski Dom Kultury

Prelekcja dra Mariusza Krzysztofińskiego nt. podziemia antykomunistycznego na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku

 • 2 marca 2015 r.

Jasielski Dom Kultury

Prelekcja Witolda Lechowskiego nt. podziemia antykomunistycznego po 1944 roku na ziemi jasielskiej oraz pokaz filmu „Kwatera Ł”

 • 2 marca 2015 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Prelekcja Piotra Babinetza (Poseł na Sejm RP) nt. podziemia antykomunistycznego w powiecie krośnieńskim, prelekcja Mirosława Surdeja „Podziemie niepodległościowe na Rzeszowszczyźnie po roku 1944” oraz pokaz filmu „Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja”

 • 2 marca 2015 r.

Werynia

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym: zbiórka na placu szkolnym Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni, apel, złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, Msza Święta w intencji „Żołnierzy Wyklętych” w Kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, uroczysta Akademia – Żołnierz Wyklęty mjr Józef Batory 1914-1951 (w świetlicy WDK) oraz rozstrzygnięcie Międzyszkolnego konkursu „Śladami Żołnierzy Wyklętych” 

OBEP IPN w Szczecinie 

 • 2 marca 2015 r.

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecnie

Koncert „Panny Wyklęte/Wygnane”

 • 2 marca 2015 r.

Szczecin

Gra miejska „Śladami Niezłomnych” uczniowie szczecińskich szkół podstawowych oraz gimnazjów

 • 2 marca 2015 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp

Dzień Żołnierzy Wyklętych – wykłady, prelekcje poświęcone tej tematyce (prof. dr hab. Janusz Faryś, dr hab. Dariusz A. Rymar, Jarosław Palicki) oraz projekcja filmu „Tajny współpracownik”

 • 2 marca 2015 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Otwarcie wystawy fotografii P. Życieńskiego „Milcząc wołają”

 • 2 marca 2015 r.

Gimnazjum nr 18 w Szczecinie

Wystąpienia Artura Kubaja na temat Danuty Siedzikówny „Inki” i Witolda Pileckiego dla uczniów.

 • 3 marca 2015 r.

Zespół Szkól nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim

Wykład Jarosława Palickiego „Żołnierze wyklęci”

 • 3 marca 2015 r.

SP nr 3 w Nowogardzie

Wystąpienie M. Ruczyńskiego prezentujące postać Witolda Pileckiego.

 • 4 marca 2015 r.

Collegium Salesianum w Szczecinie

Gra miejska „Śladami Niezłomnych” dla gimnazjalistów i uczniów 6 klas szkół podstawowych organizowana przez Collegium Salesianum we współpracy z IPN.

 • 5 marca 2015 r.

Zespół Szkół w Malechowie

Test gry terenowej przygotowywanej do projektu IPN „Z historią po imieniu”; M. Lipko i M. Ruczyński wygłoszą prelekcje prezentujące wybrane postaci „Żolnierzy Wykletych”.

 • 5 marca 2015 r.

Duszpasterstwo Akademickie przy parafii Chrystusowców w Szczecinie

Wykład dr Magdaleny Semczyszyn pt. „Kim byli żołnierz wyklęci”

 • 19 marca 2015 r.

OBEP IPN w Szczecinie

Klub im. gen. Roweckiego-Grota poświęcony prezentacji Oddziałowego Projektu Badawczego „Śladami zbrodni, czyli historycy w terenie” z udziałem uczestników projektu oraz zaproszonych gości (m.in. przedstawicieli Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego).

 • luty – marzec 2015 r.

Szczecinek

Wystawa: Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim 1945–1956

Oddział IPN w Warszawie

 •  27 lutego – 1 marca 2015 r.

Płock

Weekend z Żołnierzami Wyklętymi (wspólnie z władzami miasta i instytucjami społecznymi). W programie wykłady, pokazy filmów, prelekcje pokazy rekonstrukcji historycznych, marsz historyczny, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, bieg sportowy

 • 1 marca 2015 r.

Sokołów Podlaski

Regionalny Turniej Szachowy im. Żołnierzy Wyklętych dla amatorów

OBEP IPN we Wrocławiu 

 • 23 luty – 16 marca 2015 r.

Plac przed Bazyliką Mniejszą pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu

Wystawa „»…Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu...«. Ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego”.

 • 25 lutego – 6 marca 2015 r.

Gminne Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Borku Strzelińskim

Prezentacja wystawy: „Walczyliśmy o nową Polskę, Polskę dla wszystkich... Por. Mieczysław Bujak (1926–1951)

 • 27 lutego – 4 marca 2015 r.

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne, Muzeum Tkactwa, Plac Wolności 11, Ekspozycja wystawy „Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy”. 

 • 1–22 marca 2015 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach.

Prezentacja wystawy: „Skazani przez władze ludową 1944–1954”.

 • 2 marca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Żołnierze Wyklęci” dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, współorganizowanego ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen”.  

 • 2 marca 2015 r.

Konferencja w Nyskim Domu Kultur,  współpraca z Wyższą Szkoła Zawodową w Nysie m.in. wystąpienia:

dr Stanisław A. Bogaczewicz „Jesteśmy mimo wszystko, stróżami naszych braci”. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Andrzej Koziar „Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” i jego żołnierze oraz prezentacja filmu dokumentalnego „Zaporczycy”.

 • 3 marca 2015 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie. Ogólnoszkolne Obchody Pamięci Dnia Żołnierzy Wyklętych. Prelekcje: dr Stanisław A. Bogaczewicz, Non omnis moriar.  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Andrzej Koziar:

Niezłomni. Mjr Henryk Dekutowski „Zapora” i jego żołnierze” oraz prezentacja filmu dokumentalnego „Zaporczycy”.

 • 14 marca 2015 r.

Areszt Śledczy we Wrocławiu; prelekcja „Żołnierze Wykleci” dr. Stanisława Bogaczewicza i prezentacja filmu dokumentalnego: „Czy warto było tak żyć?”

 • 9 kwietnia 2015 r.

3. część konferencji „Edukacja w miejscach pamięci”.

Lekcja historii prowadzona przez dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka w miejscu poszukiwań pochówku zamordowanych we wrześniu 1946 r. partyzantów oddziału Henryka Flamego ps. „Bartek”.

Powrót

Dodaj Komentarz

 • Aby zapobiec spamowi, proszę wprowadzić widoczny na poniższym obrazku kod zabezpieczający w pole tekstowe pod obrazkiem.

  Kod zabezpieczający

  Odśwież

 • wyślij

Komentarze