Polskie-Cmentarze.pl

Głuchów Głuchów cmentarz ewangelicki

Zmarli

 • Płyta nagrobna Friedricha Hermanna Seifferta. Płyta prostokątna. Pole inskrypcyjne z czarnego szkła. U podstawy podpis kamieniarza. Wys.: 52 cm, szer.: 36 cm. Pole inskrypcyjne: wys.: 43,5 cm, szer.: 31 cm. Język niemiecki. Italika i kapitała. Litery ryte, N – 1-5 cm , n - 0,5-2,5 cm.

   

  Hier ruht in Gott

  mein lieber

  Mann, uns(ere) guter Vater,

  Restgärtner

  Friedrich Hermann

  Seiffert,

  geb(oren) 11. Mai 1844,

  gest(orben) 8. Nov(ember) 1912.

  Unvergesslich bleibst du

  den Deinen!

  -----

         H.Appelt, Zülichau

  Died
 • Płyta nagrobna Johanny Eleonory Bischoff. Prostokatna. Płyta czarna przytwierdzona do nagrobka. Wys.: 52 cm, szer.: 36 cm. Pole inskrypcyjne: wys.:  36 cm, szer.: 25 cm. Język niemiecki. Italika i kapitała. Litery ryte, N – 2-5 cm,                   n - 1,5-3 cm.

   

  Hier ruht in Gott

  uns(ere) liebe Mutter,

  Schwiegerin u(nd) Grossmutter

  Büdnerausgedingerin

  Joh[anne] Eleonore

  Bischoff

  geb(orene) Grobsch

  g(e)b(oren) 23. Aug(ust) 1830,

  g(e)st(orben) 31. Aug(ust) 1912.

  Died
 • Płyta nagrobna Johanna Friedricha Jemlera. Pole inskrypcyjne z czarnego szkła. Prostokątna. Przytwierdzona do nagrobka. W polu inskrypcyjnym ozdobne kwiaty. Z tyłu wiersz. Wys.: 70 cm, szer.: 46 cm. Pole inskrypcyjne: wys.: 45 cm, szer.: 33 cm. Język niemiecki. Italika i kapitała. Litery ryte, n - 1,5-5 cm.

   

  Hier

  ruht in Gott

  mein guter Vater

  d(er) Gärtner

   

  Joh[ann] Friedrich

  Jemler,

  geb(oren) 18. Juli 1848,

  gest(orben) 21.  Febr(uar) 1911.

  Died
 • Płyta nagrobna Oswalda Reinholda [-]rhädela. Prostokątna. Uszkodzona. Na płycie pozostałości złotej i czarnej farby. Wys.: 52 cm, szer.: 38 cm. Pole inskrypcyjne: wys.:  38 cm, szer.: 29,5 cm. Język niemiecki. Neogotyk. Litery ryte,             n – 1,5-4,5  cm.

   

  Hier ruht in Gott

  mein lieber Gatte

  unser guter Vater,

  Oswald Reinhold

  [-]hädel,

  geb(oren) 8. April 1836,

  i(m) Tschicherzig

  gest(orben) 21. Juli 1910

  Died
 • Płyta nagrobna [---] Schnee. Prostokątna. Uszkodzona. W polu inskrypcyjnym cytat z Pisma Świętego. Wys.: 57,5 cm, szer.: 48 cm. Pole inskrypcyjne: wys.: 49 cm, szer.: 42 cm. Język niemiecki. Pismo humanistyczne i neogotyk. Litery ryte,                      n – 1-5 cm.

   

  [---] Schnee

  geb(orene) Maruschke

  geb(oren) 28. Jan(uar) 1838,

  gest(orben) 9. Juni 1910.

  In deine Hände [be]fehle ich

  meinen Geist, [du hast] mich erlö=

  [st], Herr du [treuer Gott] Psalm 31, 6

  Died