Polskie-Cmentarze.pl

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Jest to podstawowy akt prawny, który reguluje wszelkie sprawy cmentarzy cywilnych.